Pimp en patriark på twitter! Herr Rossavik.

Pip, pip, pip. Jeg er ikke på Twitter selv. Men for guds skyld,  la meg pimpe et PIP!

rossaviken

Hva var det Bengtassen mente, sa du?

bentassensen

Og ellers’a?

rossavikensen

Hmmm… Hvem er nå denne Rossavik? Journalist og forfatter. Samfunnsredaktør i Morgenbladet. Skulle tro det var en person med samfunnsengasjement! Tenk deg en verden der folk i slike stillinger sa ålreite ting, også på twitter!

PIMP THAT DUDE!

 

Twitter this, Rossavik (hvis du får plass):

Nr 1: Endelig er det vedtatt en lov som sier at det ikke er greit å utnytte seg av at andre mennesker er i en vanskelig livssituasjon! Ingen kan eie et annet menneske, selv ikke for en time.

Nr 2: @ Bengtassen. Horekunder er menneskehandlere, loven fungerer utmerket.

Nr 3: Jeg skal aldri mer bruke begrepet «frivillig omgang mellom voksne mennekser» når jeg refererer til prostitusjon. Hva som ligger bak at et menneske setter seg selv i en så farlig, utsatt, ubehagelig og underdanig posisjon, nei, det forstår jeg meg ikke på, men har vanskelig for å tro at «frivillig» er dekkende i denne sammenhengen.

Forresten litt artig at Herr Rossavik tidligere skrev i Bergens Tidene. Referanser til den avisen dukker stadig opp. Kanskje jeg må lese den oftere. Er det muligens der Patriarkene formes..

Reklamer

Hannes skolestil

Hanne

Hanne

Intro: Hanne Nabintu Herland leverte nylig inn en stil der oppgaven var å skrive en kronikk om et dagsaktuelt tema hun var opptatt av. Her er hennes innlevering, med  rettelser/kommentarer i rødt.

Kronikk: NEI TIL SINTE FEMINISTER! Overskriften får deg til å høres sint ut. Denne burde du revurdert…
Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og skribent  Fin introduksjon, legger til grunn at det du skriver vil ha en slags troverdighet. Jeg blir nysgjerrig!

Kvinnesaken (…) har utviklet seg til en knallhard kamp mot mannen Dette er en påstand, og som kjent bør påstander underbygges. Hvorfor sier du dette? Forklar for leseren. Og her har du glemt å fjerne (…) som må ha vært en påminnelse til deg selv om at du skulle skrive noe mer. Husk korr!

En av de største svakhetene ved progressiv kulturradikal tenkning er antakelsen om at reform alltid er til det bedre. I tråd med marxismens opprinnelige idé, som kulturradikalismen springer ut ifra, tar man det for gitt at revolusjon og dens mer subtile følgesvenn reform vil lede frem mot målet: fred på jord i det klasseløse samfunn. Fint resonnement med mange flotte ord, og endel heller løse assosiasjoner. Du forklarer dog aldri hvorfor dette er den største svakeheten, slik du åpner med. Når du åpner avsnitet med en slik påstand gir du leseren en forventning om at det er dette avsnittet vil handle om. Her følger du ikke opp og forlater leseren lettere forvirret.

Fordi 68’er-feminismen springer ut fra kulturradikale ideer, er den bærer av den samme naive forestillingen om at straks tradisjonelle autoriteter er fjernet, vil verden bli et bedre sted. ok, så det er 68’er feminismen dette er rettet mot. Fint med konkretisering!

«Den onde mannen»
Professor Sigurd Skirbekk beskriver ironisk den feministiske utopi i «Nasjonalstaten» på omtrent følgende måte: «Hittil i historien har menn villet utnytte og styre sårbare kvinner gjennom patriarkalske samfunnsordninger. I takt med vitenskapelig fremskritt og opplysning er derimot kvinner blitt i stand til å kaste av seg undertrykkelsens åk og gjøre opprør mot den onde mannen.» Hvor er ironien?

Kvinnesaken, som opprinnelig var et konstruktivt slag for politiske og sosiale rettigheter, har utviklet seg til en knallhard kamp mot mannen. Ved et gitt punkt gled pendelen over i den andre grøften. Pendler glir ikke i grøfter. Pendler svinger fra side til side. Dessuten, hvor er dette gitte punktet? Utdyp og forklar.

Dagens feminisme bidrar til en legitimering av kvinnens egoisme der hun rettferdiggjør sin kravmentalitet gjennom å henvise til forrige generasjoners offerrolle. Viser tilbake til det som jeg tidligere skrev om påstander.  Mange fine ord, dog! Kravmentalitet! Oppfinnsomt og bra! Tradisjonelle kjønnsrollemønster der kvinnen representerer godhet, klokskap, tjenestevillighet og omsorg for barn blir i dag konsekvent latterliggjort. Påstand! Dessuten tror jeg ikke kvinnen noensinne har representert klokskap. Tjenestevillighet, derimot. God egenskap.

Respekten for mannen
En av 68’er kvinnekampens konsekvenser har vært en samfunnsutvikling som domineres av familieoppløsning, dobbeltarbeidende kvinner, eneforsørgere med dårlig råd og en ruvende unødvendig abortstatistikk fysj. Kvinner er fritt vilt på sex-markedet og oppklaringsprosenten for voldtekt er marginal. Det har aldri vært så mange samlivsbrudd som etter feminismens aggressive inntog. Her roter og tuller du med argumentene dine. Familieoppløsning, ja. Abortstatistikk, ja. Samlivsbrudd, ja. Alt det andre der er argumenter du bør holde deg unna da de gir positive assosiasjoner til feministers arbeid for kvinners medfødte rettighet til å bestemme over eget liv og kropp. Bedre å unngå enn å gi leseren feil assosiasjoner.

Slik sett blir feminismekritikk opprøret mot de kulturradikales meningsmonopol når det kommer til synet på tradisjonelle familieverdier, som eksempelvis respekten og beundringen for mannen. Unødvendig lang og kronglete setning. Husk komma! Jeg har lest setningen 15 ganger og forstår fortsatt ikke hva du vil si. Men det høres lurt ut med alle de fine ordene. Dessuten heter det «komme til syne» uten -t. Med mindre du prøver  å være artig, da. Og si at det kommer oppi trynet på tradisjonelle familieverdier. Det er også uoversiktelig og vanskelig å forstå hva «det» viser tilbake til. Feminismekritikk? eller de kulturradikales meningsmonopol? Skriv om.

Trodde forresten avsnittet skulle handle om respekt for mannen? Hvor er respekten? Burde ikke du egentlig streng tatt klappe igjen og la mannen forsvare seg selv? Hva er det som får deg til å tro at du har noe relevant å si? Kjenn din plass, kvinne.

Splid mennom kjønnene
Feminismens beskrivelse av kvinnen som iboende god og mannen som en patriarkalsk undertrykker blir i lengden problematisk. For slik kvinnen engang var undertrykket, er tradisjonelle mannsverdier upopulære i dag. Hvor? Og er ikke kvinner undertrykket lenger? Kjønnsforsker Jørgen Lorenzen har med rette etterlyst en mannsrevolusjon som kan gjenreise respekten for mannens seksualitet. Gjenreise fra hvor? Hva ved mannens seksualitet er det som ikke er respektert? Hans rett til å ta for seg uten å be om samtykke? Her må du igjen utdype. Det er på tide å være skeptisk til en feminisme som ved sitt mannsfiendtlige vesen skaper splid mellom kjønnene. Ja, jøsses.

Kvinnen er grunnleggende biologisk forskjellig fra mannen. Det har du faen meg rett i. Godt observert! Hun er dømt til å tape en likestillingskamp der hun kjemper for å bli lik ham. Helt riktig, godt poeng. Hvis kvinner kjemper for retten til å være gubber, er vi like langt. Likestilling er ikke nok. Likeverd må også være med. Hvorfor ikke heller rendyrke styrken i kvinnelighet? Nettopp, her peker du på et viktig poeng. Styrken i kvinnelighet/det feminine bør absolutt få sin plass som en likeverdig verdi og premissleverandør.. eller noe sånt..

Logisk kollaps
Masterstudent Rannveig Svendby påstår i en kronikk i BT 22. august at min logikk kollapser i møte med historien. Angrepet på feminismen kommer derimot bredere og sterkere enn Svendby ser ut til å ha forstått. Dette er skrevet på en veldig mystisk og nesten truende måte. Det er umulig for leseren å vite hva du sikter til, og det fremstår også som en tone aggressivt. Er det dette du er ute etter? Best å ikke fremstå sint, for da er det så lett for kritikere etterpå å si sånn som at «Faen, så sur du er a’! Harru mensen eller?». Du legger deg liksom for hugg, skjønner du? Å svelge kjønnsforskningens antakelse om at kjønn er sosialt konstruert og dermed i bevegelse er en feministisk antakelse. Som også er sterkt underbygget av forskning. Kanskje litt forskningskritikk ville forsterket argumentet ditt her, og ikke bare etterlatt det som nok en ubegrunnet påstand.

Evolusjonspsykolog Leif E. O. Kennairs nylige undersøkelse blant 1100 likestilte studenter, godt å vite at de var likestilte viste at det var stor forskjell på kvinner og menns seksuelle preferanser. Han påpeker biologiske forskjeller kan forklare kjønnsforskjeller mer enn tidligere antatt. Poenget ditt drukner nok en gang i en usammenhengende fremstiling av løst assosierte utsagn, referanser og påstander. Jeg har for lengst mistet tråden. Hvem er det som er redd for biologiske forskjeller? Jeg begynner mer og mer å tro at du ikke vet hva feminisme er. Det er på ingen måte ønsket om å være mann. Les en definisjon et sted, og skriv om.

Sosiolog Preben Z. Møller en gammel favoritt blant mange. Men i og med at de fleste av oss vet at hans meninger stort sett er basert på et par kompisers nebbing etter en sixpack, så er han ingen kredibel kilde, og mange lesere vil ikke ta hans meninger for god fisk mener kjønnsforskningen opererer etter et ideologisk dogme hvor mannen er norm, og hvor løsningen derfor blir å endre mannen. Deretter tilrettelegger man for selvbekreftende forskning der konklusjonene er som forhåndsbestilt. Han minner om at i de senere år har kjønnskonservative stemmer fått betydelig øket slagkraft. Og? Er dette et argument for at kjønnskonservative stemmer har rett? Minner om at nynasismen også med jevne mellomrom har økt slagkraft i ulike Europeiske land. Dette er dog ikke et godt argument for at det har sannhetsgehalt.

Gamle norske verdier
Svendbys historieforståelse følger sosialdarwinismens evolusjonistiske tro på at verden beveger seg i vekst mot en stadig større innsikt. Moderne sekulære samfunn betraktes dermed som høyest opp på utviklingsskalaen. Man ser ned på det førmoderne samfunnets familiestruktur og mannsideal i den tro at ingen verdier fra gammel norsk kultur er verdt å ta vare på. Men man tar feil. «Man» henviser til hvem? Hvem tar feil?

Forandring og reform er ikke alltid til det bedre. Intet århundre i historien har sett så mange folkemord som under sekulære ateistiske ledere i det tyvende århundre. Stalin, Pol Pot og Mao tilintetgjorde alene titalls millioner under sosialismens faner. Nå mistet du tråden igjen. Var det ikke sinte feminister du skulle skrive om? Hvor kommer Stalin inn i bildet? Prøver du bare å briefe med historie-kunnskap? Det er derfor man har sånn introduksjon på begynnelsen, du trenger ikke å kaste fra deg med «historiske fakta», det er bare forvirrende.

Nettopp dette bekymret etterkrigstidens intellektuelle da de betraktet den menneskefiendtlige byråkratiske institusjonaliseringen av samfunnet som kjennetegner moderne demokratier. Hvor blir det av omsorg og personlig ansvar? Hva bekymret hvem?

En velrespektert mann
Tradisjonelle maskuline idealer var villighet til å gå i krig for å forsvare landet, beskyttelsen av nasjonale interesser, en sterk seksualitet, samt vernet av kvinner og barn. En velrespektert mann skulle være til å stole på, preget av integritet, ærlighet og hardt inntektsbringende arbeid. Nettopp her beviste han sin fysiske og mentale styrke. Ok, er du for krig nå? Hva er en sterk seksualitet? Jeg aner hvilken debatt du sikter til (Mads Larsens siste verk før han flyktet landet?) og det bekymrer meg. Denne debatten som er grunnlagt på en sammenblanding av begrepene: sex m/ annet menneske og seksualitet. Oppklaringen på denne debattens tullball er slik: Mannen har rett til å ha seksualitet, men ikke rett til å ha sex med kvinner. Jeg får vondt i magen av å lese om «sterk seksualitet» i en kronikk som handler om respekt for mannen. Jeg blir urolig og bekymret. Si hva du egentlig mener!

Han gikk i krig og drepte sine fiender. Er det bra? En liste som denne vekker antagelig avsky blant feminister, i tråd med den kulturradikale forakt for alt som hører fortiden til. Vel, fortiden er kanskje ikke fellesnevneren som frembringer avsky her. Opphausingen av krig og drap derimot… Historikeren George L. Mosses beskrivelser av æreskodeks og forsvar av nasjonale interesser, latterliggjøres av Svendby på en aldeles usmakelig måte. Hvorfor er det usmakelig? Utdyp og forklar.

Maskulint mot
Hvor hadde Europa vært i dag dersom ikke Churchill hadde duellert og vært intolerant overfor Hitler? Hvor mange millioner ville i så fall havnet i nye gassovner? Den tyske historikeren Christoph Jahr sier at ikke i noen gruppe var antisemittismen så utbredt som blant tyske studenter og akademikere. Som kjent gjorde den tyske intelligentsiaen bemerkelsesverdig liten motstand mot Hitler. Helt riktig, men var de feminister? Derom strides de lærde… Og hvorfor denne beundringen av maskulint mot, og fremhevelsen av de positive tingene mot har medbragt, når prosjektet ditt er å si at feminint mot er teit? Hvor hadde kvinna vært idag om ingen feminister hadde turt å duellere og være intolerante ovenfor patriarken? Hvor mange hadde fortsatt vært fanget i ulykkelige ekteskap, som servicearbeider for ektemannen, uten  selv å kunne velge hvor mange barn hun ville føde? Usakelig? Ja, jeg bare spør.

Det er skremmende å se Svendbys lave anseelse for selve grunnstammen i maskulint mot og strategisk tenkning personlig synes jeg det høres forfriskende ut, kvaliteter som har vært en forutsetning for Norges frihet. Forsvaret av egen kultur og nasjonale interesser er avgjørende for en kulturs eksistens. ok…

For øvrig var datidens menn både gulldekorerte og disiplinerte, og slett ikke feminine av den grunn nei, gud forby. Kvinner nå til dags, skjønner seg ikke på disiplin. Det samme kan sies om dagens såkalte «utlendinger», machomenn som skiller seg ut ved å bruke gullsmykker, nystrøkne silkeskjorter og hårgelé. ok. Å være stilfullt antrukket er heldigvis ikke bare et trekk ved en del homofile puh, heldigvis. Motehovedstader som Roma og Paris er fulle av maskuline, velstelte menn ok. Hvor vil du? Nå har du rotet deg veldig bort, og jeg må bla helt opp til begynnelsen for å huske hva du skulle skrive om. Velstelte menn? Sinte feminister? Sammenhengen?

I snart femti år har feminister hakket løs på mannen med sine utspekulerte lister med krav Utspekulerte lister, faktisk. Utdyp gjerne med hvilke krav du sikter til. Er det de utspekulerte krav om å ikke bli voldtatt? Om å ha rett til å bestemme over seg selv, om retten til likelønn? Og hvem er denne mannen du stadig sikter til, er det Mannen du mener?. Nettopp derfor er det påfallende å betrakte det nærmest nasjonale raseriutbruddet som oppstår straks noen fremmer feminismekritikk. Den sterke reaksjonen bekrefter mitt poeng: Det er mange fæle, sinte feminister som burde lære seg dannelse, og la mannen snakke setningen ut uten å avbryte ham. Husk komma!

Er dette konklusjonen på alt du har skrevet? om pol pot, om abortstatistikk, om velstelte menn? Konklusjonen din kommer her helt ut av det blå. Leseren har mistet tråden og har blitt dratt med på en ferd gjennom mange velkjente, men totalt usammenhengende argumenter. Påstandene dine er ikke begrunnet, de har ikke en logisk plass i teksten, og de fører ikke noe sted.  Det finnes mange feminister, og de er fæle og de bør lære dannelse, og de bør ikke avbryte. Javel, hvis det var det du hadde å si, hvorfor skrive alt det andre vrøvlet? Jeg er svimmel.

Vel vel. Terningkast 3 for engasjement og pågangsmot!

Har du kommentarer som kan hjelpe Hanne til en bedre karakter neste gang? Kom med dem!

Kvinne, kjenn ditt sinne!

hihihihi

hihihihi

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=570386

Dette er altså utgangspunktet. Av en eller annen grunn leser jeg underoverskriften hver gang som :»Vil gi opp unge jenter».. Tilfeldig? Neppe.
De nye «feministene» synes det skal være lov å kalle seg feminist og lire av seg patriarkalske klisjeer, pakket inn i glitter og dyrt undertøy, uten å måtte ha lest en eneste bok. Vet dere hva, jenter? Dere tar feil. Feil, sa jeg. Feil. Det er faen ikke greit.
Jeg oppsummerer redaktørenes prosjekt enkelt og greit slik: «Vi er feminister , altså.. Vi vil bare ikke være til bry. Hi hi… Vil du låne solpudderet mitt?»
Kjære, kjære jenta mi.. (for å bruke en urgammel hersketeknikk). SIDEN NÅR VAR DET GALT Å VÆRE SINT?!? Hvem i all verden er det dere er så redde for å provosere? Hvorfor denne frykten for å være sint? Eller bitter? Eller seksualisert? Eller orgasmekrevende? Hva i all verden? Jeg kjenner jeg ikke klarer å uttrykke meg klart. Kommer dere her og sier at dagens «feminister» er søte, flinke, pene, opptatt av utseende, sexy, bliiiide, langt ifra sinte eller bitre, tilfredse, på ingen måte krevende, orgasme, jeg? å neitakk, du, bare du har det bra, så, håper du ikke synes jeg er i veien, jeg kan smile enda bredere og være enda søtere, og enda flinkere om du vil. HVEM FAEN ER DET DERE TROR DERE ER?
Bli sint, da. Vis at du mener noe. Vis at du står for noe. Vis at du vil noe. Vis at du ikke er tilfreds. Vis at du er verdt det. Vis at du er verdt mer. Bli provosert. Bli sinna. Be aggressive.
Hva slags prosjekt er det å lage en feminist-bok som har som formål å undergrave feminister? Jeg forstår ikke.

Redaktørene er ute etter å pimpe feminismen, men det er dere som trenger et nytt lag make-up.

Denne gangen har jeg ikke tenkt å skrive sånn hva jeg kunne ønske dere hadde sagt. Jeg vil heller komme med noen oppussingstips, råd og hjelp på veien.

1. det er alltid lurt å lese en slags definisjon av et begrep før man skriver bok om det. Kall meg gjerne elitist, men kan du skrive bok, bør du faen meg kunne lese bok også.

2. Sinne er en av de grunnleggende menneskelige følelsene. Følelser er som en guide i livet. Uten følelser, intet innhold. Sinne er en viktig følelse. Den er en katalysator. Den er kraftfull. Sinne sier ifra om at du har en opplevelse av en trussel mot deg selv, mot andre. Den sier ifra om at noe har skjedd som er urettferdig. Den gir beskjed om at det er konflikt, svik, faenskap på gang. Sinne gir deg også kraften og utholdenheten til å stå opp for deg selv, til å være aktør i livet ditt. Sinne, hva skulle vi gjort uten deg?

3. Når du har gjennomført punkt 1 og anerkjent punkt 2 bør du være istand til å gjennomskue hvorfor patriarken ikke ønsker sinte kvinner. Patriarken ønsker opprettholdelse av status quo. Han/hun vil ha blide, føyelige kvinner som spiser rått det de blir tilbudt av forestillinger om seg selv, og kaller det «girl power». Se jeg er sexy og har makten og kan gjøre hva jeg vil! Nei, du bare ruser deg på deres opium og glemmer hvordan verden egentlig ser ut.

Lykke til!
Om noen ønsker å hjelpe til med oppussingen oppfordrer jeg alle som har et eksemplar til overs, å sende «Kvinne, kjenn din kropp» i posten til ny-«feministene». Kanskje du kan redde en sjel.

PS: Jeg har ikke lest boka, og har hørt at det er mange fine og relevante innlegg i den. Denne hetsen er kun basert på redaktørenes uttalelser i aviser og slikt. Dette er ingen anmeldelse. Det er et uttrykk for sinne over sinne-hat.

Snart tilbake

siste ukers bokutgivelser har gitt meg blod på tann. faen heller. nå må denne bloggen leve igjen. jeg vil være sinna og jævlig bitter og fordømt ukorrekt og hate på alt som kryper og går av reaksjonære krek. KREK! Jeg har som plan å begynne med å kakke på mine medsøstre. Faen heller! SIDEN NÅR VAR DET SÅ JÆÆÆÆVLA FEIL Å VÆRE SINNA!!!!!!!

Hva skal vi med menn, når vi har kvinner som deg, Anne?

anne-engerJeg snakker om den tidligere Sp-dronningen. En politisk figur som i EU kampen i 1994 gikk inn i ringen mot Gro Harlem Brundtland og sto igjen med en arm hevet. En skikkelse som med litt klok forvaltning av sin litt ufrivillige personlige merkevare “annerledeslandet” kunne betydd noe, hun hadde muligheten til å stå for noe, hun kunne representert litt etterlengtet analytisk stamina med fokus på solidaritet, rettferdighet og demokrati…

Men Anne Panne. Vi henger ikke lenger med deg. Du er ikke en av oss. I dag har hun gjort det, igjen. I en font i dobbelt størrelse av min tommelfingernegl (og jeg har store tomler) kan vi lese i papirutgaven av Dagbladet:

“Advarer mot lang mammaperm. Lange mammapermisjoner kan være en felle. For kvinner kan resultatet bli et betydelig lønns- og karrieretap.”

Eh.. ja. Vi vet det. Det er ganske mange av oss som har vinket flotte lederstillinger bye-bye fordi løse ansettelsesformer som tidsbestemte kontrakter og engasjementstillinger skyver nettopp kvinner i denne alderen og i dette dilemmaet ut på sidelinja dersom de velger reproduksjon framfor vare- tjeneste- eller kunnskapsproduksjon et par av de kostbare 30- åra. Men dette er ikke noe du som profilert analytiker skal flagge som enkeltmødrenes problem å løse! Vi er unge, lovende og fremadstormende, joa, men vi tar oss tid til å tenke to ganger likevel. Vi har valgt barn og vi velger gjerne å være hjemme så lenge at ungen i alle fall klarer å si “nei” og “ja” før vi vurderer barnehagen som et passende sted for avkommet.

Hvor gikk det galt? Når fikk du hakk i plata? Hæ? Når begynte du din heksejakt på hjemmeværende mødre? Når i all verden tok du et standpunkt som hevder at mødrene er problemeierne i utjevningsproblematikken? Når gikk dette over fra å være et samfunnsproblem – fra å være en strukturell uregelmessighet til å handle om å advare enkeltmennesker mot eksistensielle valg som å velge å bruke noen år som tilretteleggere for nye verdensborgere? Denne tilretteleggingen er tross alt ganske avgjørende for å reprodusere dette samfunnet vi elsker å hate.

Så barn forklarer 40% av lønnsforskjellen menn og kvinner? Denne forklaringen er bare gyldig under de vilkårene du skulle analysere, kjøtthue. Det er de mekanismene som er årsaken til at barn forklarer 40 % av lønnsgapet du skulle hente fram og peke på, kjøtthue. Og du har altså valgt å være en av dem som gir kvinner ansvaret, uten å gi dem makt. Din løsning har vært å snappe mødres permisjonsprivilegium bort i stedet, samt å sette opp en varseltrekant rett foran soverommet. Well done, Ms Man.

Jeg har ikke glemt at du brukte likelønnskommisjonens rapport for å fremme kortere mammapermisjon. Med Island som rollemodell og referanse. Dette var kanskje assosiasjonsbruk under beltestedet fra min side. Det var ikke meningen å rakke ned på et systemmarginalisert microsamfunn med totalt annerledes sammensetting enn den du skulle avdekke strukturelle hull hos – og samtidig insinuere at dine ressonnementer ville føre oss i samme uføre, Anne. Dumme meg. Men jeg har sett meg lei på deg, Anne På Landet. Det finnes hundrevis av progressive tiltak for å jekke opp kvinna i lønnskampen. Hva er galt med deg? Hvorfor bruker du makten din til å jekke oss ned?

Du har vandret for lenge med ulvene og har utviklet et verdensbilde som kun makter å ivareta det patriarkalske hegemoniet vi andre forsøker å klype i den hårete mannerompa. (Ikke alle manneromper er hårete. Noen er glatte som silke, kuleformede og fyldige, mens andre er mer fleksible og opptar mindre plass i det offentlige, men like fullt private rom.)

Anne Enger Lahnstein: Din zen har overlevd seg selv, dine fareskilt må møte dagens designkrav og du må kunne utvikle mer enn ad hoc tiltak. Du trenger rett og slett en skikkelig total overhaling med tarmskyll!

Pimped up, maxed out and a wing flapping new: Anne Enger!

stockholmsyndromPimped Anne Enger: “Det er vanskelig å skulle melde seg inn i noe og forandre noe fra innsiden. Det visste jeg jo veldig godt før, da jeg var SP-dronning. Så fikk jeg sjansen og hev meg opp i loppekassa med alle patriarkloppene. Jeg smykket meg med loppehalsbånd og trodde alle ville la meg leve som loppefrihetskjempende matriarkfremmende kassekoser. Men nei. I denne stund tar jeg et oppgjør med mine analytiske blemmer og systemignorerende strategier. Jeg trer nå ut av systemets vegger.

Vi har et ansvar for å bygge det samfunnet som fremmer de mekanismene som fremmer det samfunnet vi ønsker. De mekanismene som fører til et samfunn hvor vi kan utnytte alle ressurser på en bærekraftig og fruktbar måte.

Vi skal ta en revurdering av våre samfunnsoppgaver og verdisettingen skal tuftes på nye premisser. Disse premissene skal ikke lenger ta for gitt en uoffisiell økonomi hvor kvinner bærer ulønnede plikter på sine ubelønnede rygger. Jeg godtar ikke lenger statens svarte økonomi som vi fortsatt beordrer våre kvinner til å sørve.

Staten burde ikke være den største arbeidsgiveren i den svarte økonomien. Vi må trekke inn kortbunken og legge ut på nytt. Og samfunnet skal ta regninga fra kvinner som tilrettelegger for nye samfunnsmedlemmer.”

Denne saken har også vært publisert som et innlegg til 0803.

Pimp it; Jan Thomas

Jan Thomas har ett mål for øyet; å ufarliggjøre mysteriene rundt hår, makeup og styling.

– Boken min er en verktøykasse uten produktforslag eller shoppingtips. Det er en bok jeg håper kvinner kan bruke til å eliminere usikkerhet rundt disse temaene, forteller Jan Thomas til Kvinneguiden.
«Det handler svært mye om selvtillit: Makeup og styling er verktøy som du må lære og beherske, så blir alt så mye enklere. Å eliminere usikkerheten rundt hva du kler og ikke kler lar deg bruke energien din på viktigere ting – som å erobre verden…» sier Jan Thomas i pressemeldingen.
Du er bare så reaksjonær på en så kjedelig måte, at du simpelthen må fikses på.
Pimped out Jan Thomas speaking about important shit: «Hei jeg heter Jan Thomas og jeg er veldig pen. Se på meg, se på meg! Jeg velger å holde kjeft om alt annet, da jeg innser at mitt tafatte prosjekt: å redde kvinna fra frykten for den myteomspunnede verden av stil, skjønnhet, hår, makeup, styling, frisør, frisyre, er totalt irrelevant for verdens kvinner. Derav takker jeg for meg, og setter meg og stirrer på mitt eget speilbilde. Det er vel så moro, egentlig»

Pimp en patriark: Preben Z Møller

Sakset fra bokavisen.no: / Han er opptatt av den mislykkede forståelsen av likestilling som eksisterer. Det ligger innbakte premisser som er usynlige for menn. Et av dem er at kvinner ikke er ute etter likestilling.

– I dag er det kvinnen som undertrykker mannen. Hun har fått sin frihet, men har latt mannen sitte igjen med pliktene og ansvaret.

Det er en konflikt mellom hva som forventes og hva som er virkeligheten som skaper et dilemma for menn.

– Ovenfra hører han at kvinner skal slippes til. Nedenfra er budskapet at han må maksimere sine egen ambisjoner. Problemet er at kvinner velger oppover når de velger menn. Både med hensyn til status og jobb. Den sosioøkonmiske biten og på mange andre måter. Selv Celine Midelfart velger oppover.

Forfatteren har prøvd å distansere seg fra eksisterende perspektiver og lage sitt eget.

– En del av løsningen er å jobbe med kvinners holdninger overfor mannsidealet. Samtidig må menn bevisstgjøres til å si ifra om at enkelte ting ikke er deres ansvar. /

Preben, du trenger en kraftig dyprens av din bakstreverskhet!

Pimped Preb: » Jeg anerkjenner at mitt perspektiv er sterkt farget av at jeg er en mann som kjenner meg truet av konseptet «kvinner med makt». Jeg innser at menn må ta ansvar for menn, og at det er urimelig å nok en gang legge skylden for verdens ondskap på kvinner. Jeg forstår at det å gi kvinner ansvar uten myndighet er noe menn som meg har gjort i alle år, og det må ta slutt!, til beste for begge kjønn».